Αλλαγή Εντύπου 1-3702 ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)31Χ3 Α4, ΝΕΟΣ Νόμος 51524/1262/2019 ΦΕΚ Β’ 4173/14-11-2019

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ [ΚΠ-001] & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ [ΚΠ-002] “ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ”
04/12/2019
Νέα προϊόντα
24/02/2020

Αλλαγή Εντύπου 1-3702 ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)31Χ3 Α4, ΝΕΟΣ Νόμος 51524/1262/2019 ΦΕΚ Β’ 4173/14-11-2019

Διατίθεται από την εταιρεία LOGIGRAF ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ το αλλαγμένο «Ημερολόγιο Απασχολήσεως Προσωπικού (Οικοδόμων)», σε μέγεθος 21Χ29, 31Χ3 Φύλλα, με κωδικό 1-3702.

 Σύμφωνα με την παρ.2α του αρθρ. 2 του νέου νόμου 51524/1262/2019 ΦΕΚ Β’ 4173/14-11-2019, κάθε υπόχρεος τήρησης του «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων» οφείλει να το διατηρεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου.

Η ισχύς αυτής της Απόφασης έχει ήδη αρχίσει από 1 Δεκεμβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.