Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στους κανόνες διακίνησης οπωρολαχανικών μετά τη νέα κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)