Βιβλίο Παράδοσης & Διακίνησης Υγραερίου Κινητήρων του Πρατηρίου, 25Χ35, 50 Φύλλα

Φορολογικά Έντυπα Logigraf
16/11/2017
Βιβλίο Πωλήσεων (Μεταχειρισμένων) Αυτοκινήτων, 21Χ29, 50 Φύλλα
16/11/2017

Βιβλίο Παράδοσης & Διακίνησης Υγραερίου Κινητήρων του Πρατηρίου, 25Χ35, 50 Φύλλα

Βιβλίο Παράδοσης & Διακίνησης Υγραερίου Κινητήρων του Πρατηρίου, 25Χ35, 50 Φύλλα, κωδικός 0-0111

Μετά την έκδοση της Απόφασης με τα στοιχεία ΔΕΦΚ Α 1096142 ΕΞ 2016  (ΦΕΚ

 Β 2113/8.7.2016), όλοι οι πρατηριούχοι που διαθέτουν Υγραέριο κινητήρων από το πρατήριο τους, υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν στο εξής βιβλίο παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.