Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων, του αρθρ. 3, παρ. 3., ΝΕΟΣ Νόμος 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017

Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής, άρθρο 53 του ν. 4389/2016
19/01/2018
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΑΤΑ [ΚΠ-001] & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ [ΚΠ-002] “ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ”
04/12/2019

Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων, του αρθρ. 3, παρ. 3., ΝΕΟΣ Νόμος 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017

Διατίθεται από την εταιρεία LOGIGRAF ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ η “Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων”, σε μέγεθος 25Χ35, 50 Φύλλα, κωδικός 0-3823.

Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ. 3 του νέου νόμου 4497/2017 ΦΕΚ 171 Α΄/13-11-2017 κάθε παραγωγός–πωλητής λαϊκών αγορών πρέπει να τηρεί “Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων” η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί ο υπαίθριος πωλητής, στην οποία θα συμπληρώνει σε καθημερινή βάση τις ποσότητες των προϊόντων που φέρνει στη λαϊκή, τις πωλήσεις αυτών και τις τυχόν επιστροφές. Παράλληλα, σε περιπτώσεις πώλησης μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, προβλέπεται κύρωση που δεν αφορά μόνο σε χρηματικό πρόστιμο, αλλά φτάνει ως και την ανάκληση αδείας.