Νέο Μητρώο Νηπιαγωγείου, Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 – ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Τα νέα μπλοκ σημειώσεων Loginotes, σειρά fabric line
05/09/2017
Βιβλίο Ιχνηλασιμότητας Εγχώριων Νωπών Οπωρολαχανικών, Νομοθετικό πλαίσιο N. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014
17/10/2017

Νέο Μητρώο Νηπιαγωγείου, Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 – ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Νέο Μητρώο Νηπιαγωγείου ισχύει πλέον, από 1/9/2017 και θα έχει ισχύ για δυο χρόνια.

Η εταρεία Logigraf ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ διαθέτει το μητρώο Νηπιαγωγείου σε μεγέθος 30Χ40, 50 Φύλλα. Το μητρώο είναι για  250 μαθητές.

 

 

Για πληροφορίες ή παραγγελίες επικοινωνήστε με την εταιρεία