Υπηρεσίες

Εξατομικευμένες λύσεις

Η Logigraf– Καραγιάννης δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση και επαγγελματία να διαφοροποιηθούν και να αποτυπώσουν την εταιρική τους ταυτότητα στα έντυπα που χρησιμοποιούν. Με τις εξατομικευμένες λύσεις που προσφέρουμε ανταποκρινόμαστε στις παραπάνω ανάγκες των πελατών μας προσαρμόζοντας τα έντυπά μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εκείνοι επιθυμούν.
Τα προϊόντα στα οποία μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες εξατομικευμένης προσέγγισης είναι:

  • Χειρόγραφα τιμολόγια & αποδείξεις
  • Επιστολόχαρτα
  • Χάρτινοι φάκελοι αρχειοθέτησης
  • Έντυπα εσωτερικής διακίνησης με καρφίτσα
  • Μπλοκ σημειώσεων
  • Λοιπά προεκτυπωμένα έντυπα