ειδικό στοιχείο

19/01/18

Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής, άρθρο 53 του ν. 4389/2016

Διατίθεται από την εταιρεία LOGIGRAG ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ το” Ειδικό Στοιχείο Απόδειξη Είσπραξης Φόρου Διαμονής”, σε διάσταση 10X18, διπλότυπο (κωδικός : 1-2059) και τριπλότυπο (κωδικός : 1-2060) Την […]