ΦΕΚ

04/12/19

Αλλαγή Εντύπου 1-3702 ΗΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ)31Χ3 Α4, ΝΕΟΣ Νόμος 51524/1262/2019 ΦΕΚ Β’ 4173/14-11-2019

Διατίθεται από την εταιρεία LOGIGRAF ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ το αλλαγμένο «Ημερολόγιο Απασχολήσεως Προσωπικού (Οικοδόμων)», σε μέγεθος 21Χ29, 31Χ3 Φύλλα, με κωδικό 1-3702.  Σύμφωνα με την παρ.2α του αρθρ. […]